گروه پرسشاحکام
کدرهگیری 2343
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

نگهداری مرغ و خروس در منزل


در پاسخ یکی از سؤالات در رابطه با نگهداری پرندگان خانگی فرموده بودید بهتر است نگهداری نکنید در حالی که شنیده شده است نگهداری کبوتر و یا مرغ و خروس در منزل مستحب است. ایا این مطلب درست است.

هوالعلیم

پرندگانی که بواسطه سکونت در محیط با آن فضا انس گرفته و احساس ناراحتی نکنند اشکالی در نگهداری آنها نیست.