گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 235
تاریخ ثبت 1439/02/15
علم اجمالی و تفصیلی نسبت به عالم ذر

اگر ارواح در عالم ذر در کمال علم «بلی» گفتند، آیه ﴿واللّه اَخرجکُمْ من بطون اُمّهاتکم لا تعلمون شیئا﴾[نحل/۷۸] چه توجیهی دارد ؟
هوالعلیم
مقصود علم تفصیلی به مظاهر کثرت است که باید بواسطه حضور در دنیا و مشاهده حوادث و کثرات کم کم برای انسان حاصل شود.