گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 237
تاریخ ثبت 1439/02/15
معنا و مفهوم دین

1. آيا مي‌توان گفت دين تنها متون نقلي (قرآن و سنت) است ؟
2. معيار "ديني بودن" يك مطلب چيست؟

هوالعلیم

دین عبارتست از قضایائی که انسان را به انجام و یا باور آنها ملزم می گرداند و این قضایا برخی به فطرت خود انسان برمی گردد حال چه رسالت و پیام آوری وجود داشته باشد یا خیر و برخی به نزول آن توسط رسول برمی گردد. بنابراین پاسخ هر دو سؤال داده شد.