گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 24
تاریخ ثبت 1439/02/15
تحریف در ترتیب برخی از آیات

سلام
لطفا با دلایل عقلی (فلسفی) برای اینجانب اثبات بفرمایید که چرا قرآن تحریف نشده است؟
1) مگر نه اینست که در زمان خلیفه دوم کلیه ی قرآن ها جمع آوری شده و با تغییراتی مجددا انتشار یافته؟ (حتی اگر این تغییرات فقط محدود به ترتیب آیات باشد بازهم موید این مطلب است که امکان تحریف در قرآن وجود دارد)
2) مگر شیعیان به قرآن دیگری موسوم به "مصحف فاطمه (س)" اعتقاد ندارند. این موضوع چگونه قابل توجیه است؟
با سپاس
هو العلیم
آنچه از کیفیت ترتیب آیات در قرآن بدست می آید اینست که در دوجای قرآن تحریف در ترکیب انجام شده است.یکی در مورد آیه تطهیر،دوم آیه ولایت که البته با توجه به قبل و بعد آن و قرائن و شواهد اخلالی به مفهوم آیه وارد نمی شود.
و اما تحریف در خود کلمات به معنای اضافه شدن کلمه و یا سانسور و حذف کلمات دلیلی بر اثبات آن نمی باشد و روایات وارده از ائمه علیه السلام و ارجاع به قرآن از ناحیه آنها محکمترین دلیل بر حجیت قرآن می باشد و خود آنان همین قرآن را تلاوت می کردند و به اصحاب نیز توصیه بر تلاوت و تدبر در همین قرآن می نمودند و کلام امام علیه السلام حجت است.. اما مصحف فاطمه ارتباطی به قرآن ندارد بلکه مجموعه ای است از مطالب و اسرار که علم آنها فقط نزد امام معصوم علیه السلام می باشد و در زمان ظهور حضرت ولی عصر ارواحناه توسط ایشان بیان خواهد شد.