گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 243
تاریخ ثبت 1439/02/15
اعتقادات

1.فرق معجزه با سحر.
2.اگر کسی خود را نبی یا امام خواند و کار خرق عادتی انجام داد و حتی در توحید راستگویی کرد برای بدست اوردن اعتماد از کجا بفهمیم حقیقت چیست شاید بخواهد در شریعت دست ببرد.
3.اگر معجزه به معجزه بودن تایید شود ایا خدا او را تصدیق کرده.
هوالعلیم
1ـ معجزه در تکوین تصرف میکند و سحر در چشمان افراد.
2ـ این مطلب خیلی آسان و ساده قابل تشخیص است. اولا وجود نبی و امام معنی ندارد و ثانیا برای اهل خبره با کوچکترین سخنی رازش افشا میشود.
3ـ بلی.