گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 244
تاریخ ثبت 1439/02/15
تفسیر متون دینی

آيا تفسير متون ديني بدون معرفت بُرُون‌ ديني ممكن است يا نه و آيا حتماً تفسير متن ديني محتاج به معرفت خارج از دين است ، ليكن معرفت خارج حتماً بايد مُدَلّل و مُنَقّح باشد يا نه ؟
هوالعلیم
شرائط فهم و معرفت یک متن چه آن متن دینی باشد یا غیر دینی همانطور که عرض شد تابع و نتیجه آن دو اصل است که در پاسخ به سؤال مطرح شد.