گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 245
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا حضرت فاطمه سلام اللَه علیها دارای مقام امامت بودند؟

سلام علیکم. ابن عربی همۀ مقامات سلوک عرفانی را برای زنان و مردان، مشترک می‌شمارد، حتی مقام « قطبیت ‌» را و معتقد است که هر چه برای مرد، از مقامات و مراتب و صفات، دست یافتنی است، اگر خدا بخواهد، برای زنان نیز چنین است (الفتوحات، ۳/۸۹).
بنابر قول محیی الدین اگر مقام قطبیت که همان مقام امامت است ( چنانچه در جای خود گفته شده است) برای زنان و مردان یکسان می باشد چرا حضرت فاطمه زهرا سلام اللَه علیها که انسان کامل بوده اند ، مقام امامت را نداشته اند و جزو دوازده امام نیستند؟ با تشکر
هوالعلیم
حضرت فاطمه سلام اللَه علیها ما فوق مرتبۀ امامت و پیشوائی ظاهری بودند و کنه و حقیقت امامت و ولایت در وجود مقدّس آن حضرت بود و أئمه ما همه از نفس مطهّرۀ آن حضرت به امامت و ولایت رسیده اند ولی چون حیثیّت انوثیّت در اینجا بوده است این مسئله مکنون می ماند.