گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 246
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا افعال قبیح مظهر صفات خدا هستند

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
آيا اين كلام درست است "هر فعلي در اين دنيا مظهر يكي از صفات خداست" ؟ اكر درست است مثلا شخصي كه در حال دزدي يا زنا است مظهر چه صفتي از صفات خداست؟آيا افعال حرام هم مظهر صفات خدا هستند؟لطفا مرا راهنمايي كنيد.باتشكر فراوان
هوالعلیم
پاسخ این سؤال در کتاب افق وحی داده شده است انشاءاللَه پس از انتشار مطالعه فرمائید.
مجمل سخن اینکه :بر اساس وحدت وجود ، اصل وجود وتبعات وآثار آن به ذات اقدس الهی باز می گردد، یعنی نفس فعل وریشه آن به ذات الهی تعلّق دارد و اما ظهور آن به نفس انسان بستگی دارد . مثلاً در مثال دزدی : قدرت و اراده و توان فرد سارق به اراده و ذات الهی برمی گردد ولی هدف و نیت دزدی از راه حرام نه بدست آوردن مالی از راه حلال به اختیار شخص مربوط خواهد شد.