گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 255
تاریخ ثبت 1439/02/15
شرکت بانوان در مجالس عروسی شب

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم با توجه به اينكه مراسم عروسي و عقد در شب برگزار مي شود آيا بهتر است خانمها به اين مجالس نروند؟ (براي سلوكشان چه چيزي بهتر است؟) باتشکرفراوان.
هوالعلیم
البتّه مجلس عروسی از جمله فرهنگیّات متعارف جامعه شده است ولی آنچه سنّت پیشوایان می باشد زفاف در شب و إطعام در روز است و مناسب است به این کیفیّت عمل نمود.