گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 256
تاریخ ثبت 1439/02/15
عدم تفاوت زیارت مشاهد مشرفه میان آقایان و خانمها

بسم اللَه الرحمن الرحیم .سلام علیکم. آیا بهتر است که خانمها به حرم حضرت معصومه علیها السلام نروند و در منزل بمانند و از دور زیارت کنند؟ ماندن در خانه و زیارت از دور برای خانمها از نظر سلوکی بهتر است ؟شکراً جزیلا.
هوالعلیم
خیر ، خانمها مانند آقایان باید به حرم بروند و از انوار ساطعۀ آن روضه منوّره بهره مند شوند ولی با اجازه شوهر و در حد اعتدال .