گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 258
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیت رفتن بانوان به قبرستان

سلام علیکم ما چند خواهر هستیم که به تازگی پدرمان به رحمت خدا رفتند و در بهشت زهرا هستند. خواهر بزرگتر بر این عقیده است که اینجا محل شیاطین و اجنّه است. روح ما قادر به مبارزه با آنها نیست و می گوید اصلا نباید سر خاک رفت.
آیا این حرف صحیح است؟ آیا رفتن ما خوب است؟ با تشکر از الطاف شما التماس دعا
هوالعلیم
بعضی از اوقات اشکال ندارد.