گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 261
تاریخ ثبت 1439/02/15
مسجد زن خانه اوست

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
اگر زني بتواند اعمال شب قدر را خودش در خانه انجام دهد ولي اگر در مجلس شركت كند ممكن است كه بيشتر حالت بكاء داشته باشد،آيا از نظر خدايي وبا توجه به (مسجد المرأة بيتها) ، بهتر است در خانه بماند ولو اينكه كمتر حالت بكاء داشته باشد؟شكراً جزيلا.
هوالعلیم
در خانه بماند.