گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 262
تاریخ ثبت 1439/02/15
نحوه ادامه چهله قرآنی برای بانوان در ایّام عذر

باسلام زنی که عادت ماهانه دارد چگونه می تواند چهله سوره ای یا نمازی یا ذکری را داشته باشد؟ (لطفا راهنمایی کنید)
هوالعلیم
اگر ذکر او آیه قرآن باشد باید ترک کند.