گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 266
تاریخ ثبت 1439/02/15
احوالات حسن بصری و ابراهیم ادهم

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
1) حسن بصري چه جور شخصيتي بوده است؟
2) ابراهيم ادهم چه جور شخصيتي بوده است؟ باتشکر.
هوالعلیم
حسن بصری از بزرگان صوفیه بوده ولی با ائمّه علیهم السّلام رابطه و مراوده ای نداشته است و از نظر منطق و مکتب شیعه مخالف معصومین تلقّی می گردد ولی ابراهیم ادهم از اولیاء و عرفاء الهی است و حساب او با مخالفین فرق می کند.