گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 267
تاریخ ثبت 1439/02/15
احوالات فیض کاشانی، شمس، جامی

بسم اللَه الرحمن الرحیم.سلام علیکم.شخصیت های زیر چگونه انسانهایی بودند؟
1)ملامحسن فیض کاشانی؟
2)شمس تبریزی؟
3)عبد الرحمن جامی؟
آیا کامل بودند؟باتشکر.
هوالعلیم
1 مرحوم ملا محسن فیض کاشانی و شمس تبریزی اعلی اللَه مقامهما از بزرگان تشیع و اولیای الهی بوده اند ولی عبدالرحمن جامی از صوفیه و سُنّی بوده است.