گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 27
تاریخ ثبت 1439/02/15
تفسير الفرقان

در مورد تفسير الفرقان فرموديد: خوب است.
حال سؤالم اين است از چه جنبه اي ؟
2 مثلا تفسير قرآن به قرآن ايشان؟
3 بحث هاي فقهي ايشان كه به تعبير خودشان قرآني هستند مثلا در اسلام،نماز يا روزه شكسته نداريم و ...؟
4 در كتب مرحوم آقا جستجو كردم ،نامي از اين تفسير نيافتم ،كلامي از مرحوم علامه طهراني در مورد اين تفسير به ياد داريد؟
هوالعلیم.
از مرحوم والد درباره این تفسیر چیزی نشنیدهام. تعریف و تحسین تالیف دلیل بر صحت تمامی مطالب آن نیست و اینکه نماز و روزهی شکسته تشریع نشده باشد خلاف ضروریات دین است و باطل است.