گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 270
تاریخ ثبت 1439/02/15
اشراف ولی الهی بر تمامی علوم

هو العلیم.
با سلام.
این که میگویند ولی خدا از تمامی علوم آگاهی دارد، آیا میتواند یکی از راههای شناخت ایشان،پرسیدن سؤالات فیزیک و شیمی و دیگر علوم از او باشد؟
هو العلیم
اولیاء خدا بر همه علوم اشراف دارند ولی اختیار پاسخ و عدم آن با خود آنها می باشد .