گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 271
تاریخ ثبت 1439/02/15
اطلاع بر سعادت و شقاوت اشخاص

سلام خدمت حضرت آقا
سؤال بنده درباره تنی چندازشخصیتهای معروف تاریخی است می خواستم بدانم کدام شان در بهشت وکدام دوزخی هستند.
1 حافظ 2 سعدی 3 فردوسی 4نظامی 5عطار نیشابوری 6جامی 7مولانا 8شمس 10ملا صدرا 11وحشی بافقی
12سؤال بعداینکه آیادراویش منحرف هستند؟
مدتی ست یکی ازدراویش فرقه خاکسار با من رفاقتی پیداکرده وازمن دعوت میکندکه درمجالسشان شرکت کنم و ازاستادشان صحبت میکند ومی گوید که ما درشریعت پیرو مراجع تقلیدهستیم ودر طریقت از استادمان استفاده می کنیم
مطب دیگری که میگوید اینکه هر وقت مناجاتی با خدا دارد آن استاد پی به مناجات می برد آیا همچین چیزی ممکن است؟
با تشکر
هوالعلیم
اطلاع بر جهنم و بهشتی بودن اینها چه فائدهای میتواند برای ما داشته باشد؟ ما باید در مسیر خود ثابت و از روی یقین حرکت کنیم. و امّا درباره ی فرقهی خاکساریه اطلاع چندانی ندارم، و این مطالبی که ذکر شد دلیل بر صحت راه و کمال استاد نیست، خیلی از افراد نیز از این مطالب اطلاع دارند.