گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 273
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا مبتلا شدن مرحوم قاضی به بیماری عطش منقصتی برای ایشان محسوب می شود؟

در كتاب عطش آمده كه مرحوم قاضي با بيماري استسقا از دنيا رفته اند نقل شده كه استسقا بيماري معاويه بوده است آيا اين مشابهت بيماري نقصي در روش و منش مرحوم قاضي نيست اگر نه به چه دليل ؟ با تشكر
بيماري استسقا همچون ساير بيماريها از نتائج و آثار و محصولات علل و عوامل محيط بشري و زندگي انسان است و فرقي در ابتلاء به آن بين مؤمن و كافر نيست و اين يك بيماري ناشي از اختلال كبدي است و بيماري معاويه با آن فرق داشته است، معاويه مبتلا به جوع بود يعني هيچگاه از غذا سير نمي شد نه اينكه به اين بيماري مبتلا بوده است. و اگر بر فرض معاويه به همين بيماري مبتلا بوده است باز اين مسئله هيچ ارتباطي با سؤال ندارد زيرا اين بيماري مختص معاويه نبوده است تا اينكه ابتلاء به آن موجب منقصتي براي فرد بشود بلكه بيماري عام است كه معاويه نيز بدان مبتلا گشته مثل ساير انواع و اقسام امراض كه براي همه افراد پيش مي آيد.