گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 274
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیاحاج شیخ عباس قوچانی استاد مرحوم علامه طهرانی بودند؟

در یک سخنرانی فرمودید آقا عباس قوچانی استاد مرحوم علامه طهرانی نبودند و رفیق طریق بودند و دستورات ایشان را هم از جهت رفاقت تلقی می فرمود . در حالی که در درس اسفار فرمودید استاد ایشان بوده اند . این تفاوت را توضیح دهید.

هوالعلیم

مقصود بنده این است که استاد واقعی نبودند و امّا از جهت اخذ دستور و طبق فرمایش خود ایشان تأدّباً استاد محسوب می شوند.