گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 275
تاریخ ثبت 1439/02/15
حجیّت فعل اولیا الهی

سلام علیکم حضور محترم سرور گرامی که با پایین آوردن دستانش امکان بهره مندی برای ما سفلی نشینان را مهیا نمود .
ببخشید چون فرمودید اگر کسی سؤالی در ذهنش آمد امکان برای مطرح نمودن دارد از این رو مزاحمت ایجاد شد وگرنه عقل کوتاه اینجانب که به این مضامین عالی نمیرسد باید سکوت کنم تا مقدمات را بفهمم بعد از این مسایل سؤال کنم . با عرض شرمندگی در خصوص مواردی که حضرت آقای حداد در فنا بودند و خود را در اتوبوس برای پرداخت کرایه نمی شمردند و یا مبلغ را درحمام به یاد نمی آوردند و یا هنگام وضو آنچنان محو در ذات بودند که نحوه انجام را فرمودند به هیچ وجه نمی دانستم که چگونه است و دیدم شخصی که وضو میگیرد چگونه عمل میکند و ....... البته شعور و ادراک پشه ای چون من به تند باد این مطالب نمی رسد که بخواهم سؤال کنم چون شما جوابش را می فرمایید جایی برای ایستادن نیست و در جواب تند باد مرا برده است .در صورت امکان آیا می فرمایید این حال فنا که برای اولیا برحق الهی صورت می دهد مِسئله حجیت بودن اعمالشان در این حال که می دانم اشتباه هم از ایشان سر نمیزند چون گوش و چشم از آن خود ندارند و همه مستقیم وصل به باری تعالی است و عیب از خدا هم مبرّا است ولی از لحاظ ظاهر چگونه جای بحث و گفتگو دارد ؟ از اینکه ناتوانان را با حمایت کریمانه خویش به بیشه شیر را ه دادید تا زهره سؤال در اینگونه موارد پنهانی را داشته باشند کمال امتنان را دارم . از خدا مسئلت دارم که با بی ادبی و نادانی ام ، نا رضایتی و ناراحتی خاطر ایجاد نکرده باشم . التماس دعا
هوالعلیم
عرض بنده مربوط است به اعمال و رفتاری که ولیّ کامل در مقام بقاء به عنوان دستور یا غیر دستور انجام می دهد و این اموری که ذکر شد مربوط به حالات بی خودی و محو است که گاهگاهی از ولیّ خدا سر می زند و باید بین این دو مرحله تفاوت قائل شد.