گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 277
تاریخ ثبت 1439/02/15
حجیت فعل اولیاء

بسمه تعالی
از حاج آقای تهرانی تقاضامندم در مبحث حجیت مطلق فعل اولیای خدا توضیح فرمایند.
اگر مطلق است پس چرا بعضی آرای فقهی عرفا با هم تفاوت دارد.مثلا عده ای مانند حاج انصاری همدانی و حاج میرزا جواد آقای ملکیی تبریزی عکس گرفتن را حرام و عده ای جایز می دانند.اصولا تفاوت مقام میان امام و عارفی که به مقام فنا رسیده است چیست.آیا همانطور که افعال امام حجت است افعال عارف نیز حجت است.یعنی می توان به تمام افعال یک عارف استناد کرد و از آن اسوه گرفت؟در مورد عرفا شما می گویید می توانند به تمام علوم احاطه داشته باشند پس چرا ما از عرفا ندیدیم در مورد علمی غیر از عرفان صحبت کنند.اصولا سؤال اساسی این است که علم عرفا تا چه حد با علم امامان متفاوت است .آیا ائمه هم اگر بخواهند می توانند علوم را در خود بالفعل کنند یا خود به خود تمام علوم در وجودشان بالفعل است.مسئله علم عرفا مسئله بسیار سختی است.اینکه علم عارف تا چه حد است و عارف تا چه حد علوم را در وجود خود بالفعل می کند و تا چه حد اجازه انجام این کار را دارد.البته تمام این مسائل بر می گردد به مسئله تفاوت میان عرفا و امامان.تفاوت میان حجیت افعال و علوم و استعداد و ......میان این بزرگواران.خواهشمند است در این مورد برای بنده جاهل توضیح بفرمایید.با تشکر از مطالب ارزنده شما.
هوالعلیم
بنده در حال حاضر در سلسله مباحث عنوان بصری به این مسئله میپردازم انشاءاللَه تا پایان جلسات مسائل روشن خواهد شد.