گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 283
تاریخ ثبت 1439/02/15
دسترسی به ملاک و معیار برای سنجش افعال اولیای الهی

با سلام خدمت استاد بزرگوار
آیا تحقیق در خصوص مدارج و کیفیت مقامات بزرگان و اولیاء خدا جهت تحقق کیفیت و میزان مناسب در قبول یا رد سخنان و احوال و مشاهدات ایشان امر پسندیده ای است؟ خود جنابعالی در کتبتان در موارد عدیده برخی حالات اینگونه افراد را تلقی به قبول و یا رد نموده اید و احتمالا از خواننده این توقع را دارید که خود نیز با شناختن معیارها، دست به چنین اقدامی بزند تا بتواند صحیح و سقیم را در اینگونه موارد تشخیص دهد؛ آیا اینگونه است؟
با تشکر فراوان
هوالعلیم
شناخت حق و تشخیص آن از باطل، حق مسلم هر فرد راهرو و سالک میباشد.