گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 284
تاریخ ثبت 1439/02/15
دیدار مرحوم حدّاد و بانو امین

سلام چرا در دیداری که مرحوم علامه و مرحوم حداد با بانو امین در اصفهان داشتند آقای حداد برای پی بردن به مقامات توحیدی بانو امین از مرحوم علامه خواستند که از بانو امین سؤال کنند و از ایشان در مورد توحید بپرسند؟ آیا آقای حداد با آن مقام بالای معنوی و توحیدی که داشتند نمیتوانستند از طریق مشاهده باطن بانو امین یا طرق معنوی دیگر پی به مقامات بانو امین ببرند؟ با تشکر
هوالعلیم
مرحوم حدّاد بر تمام شراشر وجود بانو امین إشراف داشتند و پیشنهاد بحث توحیدی برای تنبّه و تذکّر به خود آن مرحومه بوده است.