گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 285
تاریخ ثبت 1439/02/15
راه شناخت برتری اولیاء الهی از یکدیگر

با سلام خدمت شما
آیا آیت اللَه قاضی رحمةاللَه علیه از نظر مقام عرفانی از آخوند ملاحسینقلی همدانی رحمة اللَه بالاتر بود؟
با تشکر فراوان
هوالعلیم
تشخیص مراتب قرب و افق معرفتی اولیای الهی ظرفیتی در خور آن مراتب میخواهد که ما فاقد آن هستیم و به نظر میرسد دنبال این مسائل رفتن ضرورتی ندارد.