گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 286
تاریخ ثبت 1439/02/15
رتبه و برتري حضرت احمد بن موسی نسب به حافظ

سلام عليكم، حضرت احمد بن موسي عليه السلام در شيراز نسبت به حضرت حافظ كدام برتري دارد؟
هوالعلیم
خدا بهتر می داند.