گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 29
تاریخ ثبت 1439/02/15
تفسیر آیه نفخت فیه من روحی

باعرض سلام و خسته نباشید من از محضر استاد سؤالی داشتم می خواهم بدانم که وقتی خداوند در قرآن می فرماید:" نفخت فیه من روحی" منظور از این آیه چیست؟ و اینکه می فرماید شما را از روح خودم آفریدم، مگر خداوند هم مانند انسان روح دارد؟ و می توان گفت خداوند روحی شبیه روح انسان است ولی با این تفاوت که روح انسان محدودیت هایی دارد اما روح خداوند بی انتهاست؟ با تشکر
هوالعلیم
روح خداوند همان ذات بحت و بسیط و حقیقت وجود است که مرتبه او مقدّم بر رتبه اسماء و صفات کلّیّه اوست و سایر موجودات از اسماء و صفات او نشأت گرفته اند بدین لحاظ مرتبه انسان از تجرّد تامّ و روحانیّت محض انتزاع گردیده است و این به معنای روح می باشد.