گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 293
تاریخ ثبت 1439/02/15
علت قطع ارتباط مرحوم علامه طهرانی با آیت اللَه نجابت

با سلام و عرض ارادت. در سؤال از مرحوم نجابت و ارتباط ایشان با مرحوم والدتان سؤال طوری از ایشان یاد کرده اید (فرد دیگر) که گویی ایشان انسان معمولی و بلکه کمتر از آن است در حالی که مرحوم تهرانی در کتاب روح مجرد ایشان را دارای اعتبار سلوکی میدانند و مکرر از ایشان با بزرگی نام میبرند و علاوه بر اینها مرحوم نجابت اجل از تایید دیگران بودند و خود استقلال شخصیت داشتند. و قطع ارتباط بین دو انسان بزرگ دلیل کوچک شمردن یکی از ایشان نمی شود و ضمنا اگر علت قطع ارتباط را بفرمایید باعث امتنان است.
هوالعلیم
علت قطع ارتباط، عدم پذیرش مرحوم نجابت بود و با وجود آنکه علامهی طهرانی مسئلهی ضرورت پیوستن به حضرت حداد را به طور وضوح و آشکار برای ایشان تمام نمودند، ولی ایشان از قبول این مطلب استنکاف نمودند.