گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 297
تاریخ ثبت 1439/02/15
فرمایشات مرحوم حدّاد

سلام علیکم. عبارتی از مرحوم حضرت آقای حداد رضوان اللَه علیه نقل شده است که ایشان فرموده اند « یک کلام ما برتر و بالاتر از چهارهزار معجزه انبیاست» آیا انتساب این جمله به ایشان صحیح است؟ لطفا چند عبارت و جمله از کلمات ایشان را بفرمایید.
هوالعلیم
بلی این عبارت از ایشان است و حقیر در سخنرانی ها و نوشتجات از این مطالب آورده ام.