گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 299
تاریخ ثبت 1439/02/15
قتل اولیاء الهی

بسم اللَه الرحمن الرحیم
با سلام و عرض ارادت خدمت آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی ، سؤالی که از خدمت شما داشتم اینست که در تذکره های احوال عرفا و علما نظیر طرائق الحقائق مرحوم عالم عامل و عارف محمد معصوم علیشاه شیرازی فرزند مرحوم عالم و عارف الهی رحمت علیشاه شیرازی آمده است و واقعه حمله آغا محمدخان قاجار به شهر کرمان و غارت آن شهر و بلایی که به سر مردم آن دیار آمد را مربوط به شهادت رجل الهی و عارف باللَه مشتاق علیشاه کرمانی به دستوروتحریک ملاعبداللَه و کشته شدن مشتاق بدست عوام الناس کالانعام بل هم اضل میدانند،آیا اینطور بوده و این عقوبت و تقاص و قهرخداوند سریع الحساب بوده نظیر واقعه کشته شدن آقا محمد علی کرمانشاهی به تقاص شهادت سه تن از اولیا الهی معصوم علیشاه هندی دکنی و ملامحمد تقی مظفرعلیشاه کرمانی و بُدَلا رحمةاللَه علیهم اجمعین که در کتاب روح مجرّد به آن اشاره شده است.
هوالعلیم
مسئله ی کشتن آن سه نفر به دست محمد علی کرمانشاهی را نباید با فردی به نام مشتاق علیشاه یکی دانست.