گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 301
تاریخ ثبت 1439/02/15
مراتب اولیاء اللَه

بسم اللَه الرحمن الرحیم
با سلام خدمت شما،در مورد شخصیت افراد زیر و اینکه آیا مقامات توحیدی و عرفانی داشته اند یا نه سؤال داشتم :
1 میرزا محمد حسن صفی علیشاه اصفهانی صاحب منظومه زبدةالاسرار و تفسیر منظوم قرآن و عرفان الحق و ...

2 علی خان ظهیر الدوله صفا علیشاه شاگرد صفی علیشاه

3 سید حسین حسینی طهرانی شمس العرفا در قرن سیزده و چهارده هجری مرید شیخ عبدالقدوس کرمانشاهی

4 سعادت علیشاه اصفهانی و مریدش ملا سلطان محمد سلطانعلیشاه جنابذی صاحب تفسیر قرآن بیان السعادة

6 سید جلال الدین محمدحسینی مجد الاشراف که متولی بقعه شاهچراغ بوده و در ضمن عالم دینی بوده و آقا سید محمد هاشم درویش ذهبی از عرفای قرن 12 هجری که شاگرد سید محمد قطب الدین حسینی نیریزی شیرازی بوده

7 بهار علیشاه یزدی خاکسار و شاگردش حاج مستور علیشاه شیرازی هر دو مدفون در قبرستان وادی السلام نجف

سوای از ادعاهایی که بعضی منتسبین به عرفان و تصوف از خود می کنند و در حقیقت بهره ای از دین نبرده و خودشان را به عرفان منتسب می کنند،آیا این اشخاصی که در بالا نام بردم واقعا از علوم الهیه اهل بیت علیهم السلام بهره مند بوده اند،البته می بخشید چون من بعضی آثار و سرگذشت این افراد را خواندم احساس سرور به من دست داد و احساس کردم از موحدین تربیت شده بدست مولی الموالی صلوات اللَه علیه و آله هستند،می خواستم ببینم این خیال و وهم نفس من بوده و یا به نظر حضرت عالی و مرحوم حضرت علامه طهرانی قدس اللَه سره اینان از همان گروه عبداللَه المخلصین و شعیان خالص چهارده معصوم و از اولیاءالهی هستند یا نه؟
باز از حضور حضرت عالی معذرت میخواهم که پریشان گویی کردم و سؤالم به درازا کشید.
یا علی مدد
هوالعلیم
از میان افراد نامبرده، بنده فقط نسبت به مرحوم ملا محمد گنابادی رضوان اللَه علیه صاحب تفسیر بیان السّعادة اطلاع دارم که دارای مقامات عالیه تجرّد و معرفت بوده است و دربارهی سایر افراد اظهار نظر نمیکنم.