گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 302
تاریخ ثبت 1439/02/15
مشاهدات اولیا

بسم اللَه الرحمن الرحیم
با سلام. حضرت علامه طهرانی بعد از رسیدن به مقام فنای ذاتی چگونه با مراتب دنیا و اعتباریات آن رابطه برقرار می کردند؟
هوالعلیم
این دو هیچ منافاتی با هم ندارند.