گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 307
تاریخ ثبت 1439/02/15
وصی علامه طهرانی چه کسی است؟

در وصیت نامه علامه طهرانی رحمه اللَه علیه آمده که:وصی گردانیدم حقیر وصی خود را ولد ارشد و اکبر خود سید محمد صادق ایده اللَه را و ناظر بر امور را سید محمد محسن سلمه اللَه را """تقریبه این طور""" . شما چطور است که می فرمایید علامه وصی را انتخاب نکردند ؟؟
هو العلیم
مقصود حقیر از وصیّ همان وصایت است که ایشان در روح مجرد ذکر کرده اند که وصیّ در امور سلوکی و تربیت و دستگیری است. این بنده در طول چهل سال ملازمت با آن ولیّ الهی حتی یک بار با کنایه و اشاره نیز از ایشان راجع به مسئله وصایت چیزی نشنیده ام واللَه اعلم.