گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 308
تاریخ ثبت 1439/02/15
نحوه اخلاص در عمل

انسان در کارهايي که انجام مي دهد بالاخره مي بيند اخلاص ندارد و اين عمل را بخاطر دعاوي نفساني انجام مي دهد (هر چند در ابتداي شروع آن دستور سلوکي يا آن عمل چنين چيزي مطرح نباشد.) و همين موجب ترک عمل مي شود در اينجا وظيفه چيست ؟
هو العالم
اخلاص مراتب مختلفی دارد که این مراتب بر حسب میزان اطّلاع انسان از رموز و اسرار نفس و استعداد نفس برای انطباق با آنها و یا مقابله با آنها متفاوت است. طبیعی است به هر میزان که انسان بر اطّلاعاتش و یا سیر و حرکتش در مسیر کمال اضافه شود میزان اخلاص و ملاکات آن دقیقتر و ظریفتر و خصوصی تر خواهد شد. بنابراین انسان باید در هر کاری خود را به خدا بسپارد و توفیق را فقط و فقط واقعاً از خدا بداند و انجام عمل خیر را به خود نسبت ندهد و همیشه خود را در پیشگاه الهی بدهکار احساس نماید نه طلبکار؛ و به وسوسه شیطان در اینگونه موارد توجه نکند که چه بسا او با این وسوسه ها می خواهد توفیق انجام اعمال خیر و عبادی را از انسان سلب نماید.