گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 309
تاریخ ثبت 1439/02/15
احترام به سادات

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
آيا بايد به كساني كه سيد طباطبائي هستند يعني هم پدر و هم مادرشان سيد است، نسبت به افرادي كه فقط پدرشان سيد است، احترام بيشتري گذاشت؟
باتشکر فراوان.
هو العلیم
فرقی ندارد .