گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 311
تاریخ ثبت 1439/02/15
احترام والدین

سلام. چطور اهل دین می فرمایند احترام والدین واجب است؟ برای مثال مادر مثل پتک قضیه فراهم نشدن ازدواج را با هر نیش و کنایه بر سر دخترش میزند؟
هوالعلیم
والدین انسان واسطه در خلق و وجود می باشند و بدین لحاظ باید رعایت ادب و احترامشان محفوظ باشد. انسان در موارد ناخرسندی و ناخشنودی اگر به وظیفه خویش عمل کند مهمّ است و الّا در موارد خشنودی که هنری نکرده است.