گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 312
تاریخ ثبت 1439/02/15
ادای احترام نسبت به افراد

بسم اللَه الرحمن الرحیم، سلام علیکم، ضمن عرض خسته نباشید از محضر حضرتعالی این سؤال را داشتم که آیا طبق گفتار شریف امیرالمؤمنین که فرموده اند: برای احترام پدر و معلمت از جای برخیز گر چه فرمانروا باشی. آیا دیگر از جا برخاستن برای افراد و دوستان و ... از لحاظ اخلاقی الزامی وجود دارد؟
هوالعلیم
طبق فرمایش بزرگان باید رفتار نمود.