گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 313
تاریخ ثبت 1439/02/15
آداب شنیدن القاب قائم آل محمد عجل اللَه

بسم اللَه الرّحمن الرّحیم
السلام علیک یا صاحب الزمان یا بقیة اللَه و رحمة اللَه و برکاته ؛ خدمت آیة اللَه سیدمحسن طهرانی سلام علیکم
1 در بین عموم مردم شایع است که وقتی نام مبارک حضرت بقیة اللَه امام زمان علیه السلام با لقب « قائم » برده می شود برخاسته و دست خود را بر سر خود می گذارند. آیا عمل برخاستن و دست روی سر گذاشتن صحیح و دارای منشأ روایی است؟
2 در عبارتی از دعای عهد وارد است « اللَهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي ... من الصلوات زنة عرش اللَه ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه » در نسخه بدل « وما أحصاه کتابه وأحاط به علمه» آمده است؛ به نظر حضرتعالی کدام عبارت صحیح و یا اصح می باشد؟ و آیا برای خواننده دعا ، فرقی هم می کند ؟ یا اینکه توجه و دقت لازم نیست ؟
هوالعلیم
آنچه که مسلم است که برخاستن هنگام استماع این لقب مبارک در سیره ائمه علیهم السلام و اولیای خدا بوده است ولی دست بر سر گذاشتن مسئله دیگری است .
2 تفاوتی ندارد.