گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 314
تاریخ ثبت 1439/02/15
آشتی

من 6 سال پیش با پسرخاله ام (که خانواده هایمان باهم قهر کرده بودند) ازدواج کردم ( بارضایت خانواده من و نارضایتی خانواده او ) در دوران عقد با وساطت بزرگترها مدت 2ماه آشتی کردیم اما دوباره رابطه قطع شد الآن دخترم 3ساله است. با اینکه از علما هم مشاوره گرفتیم حکم به مقصر بودن آنها دادند و ما هم در زندگی هیچ کمبودی نداریم اما میخواهم یک فرزند را به آغوش خانواده اش برگردانم ( ضمنا همسرم با آشتی کردن مخالف است )
1 آیا به نظر شما آشتی کنم ( و چطور )؟
2 میخواهم به من حرفی حدیثی و...بزنید که مطمئن جلو بروم و نیتم کاملا خدایی باشد.
3 من هیچ وقت نتوانستم حقم را از کسی بگیرم چطور میتوانم طوری حقم را بگیرم که مورد رضایت خدا باشد؟خواهش میکنم هرچه سریعتر پاسخم را بدهید.
هوالعلیم
در هر حال بهتر است انسان راه صلح و صفا را بپیماید و از قهر و قطع دوری گزیند.