گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 315
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا نسبت به دروغی که انسان می گوید می بایست عذرخواهی کرد؟

سلام
اگرگناهی مثل دروغ را مرتکب شدیم (مثلا امتحان قبول نشده بودیم ولی گفتیم قبول شده ایم) بعد توبه کردیم آیا به ان فرد یا افراد باید بگوییم که به انها دروغ گفتیم یانه(توبه صحیح ومقبول خدا)
هو العلیم
اگر این دروغ پیامدهای حقیقی و حقوقی نداشته باشد ضرورتی بر افشاء آن نمی باشد.