گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 317
تاریخ ثبت 1439/02/15
حد وظائف پدر در قبال تامین مالی فرزندان

با سلام حضور استاد گرامی ، ضمن عرض معذرت از این که وقت شریف شما را می گیرم به سئوالی می پردازم که مدتی است ذهن مرا مشغول کرده است و آن حد وظیفه پدر در قبال مسائل دنیائی پسرش می باشد:
بعضی از آشنایان با رسیدن فرزندشان به سن ازدواج ، ضمن گرفتن بهترین مراسم ازدواج به او یک واحد آپارتمان و ماشین هدیه کرده اند یعنی چیزی که یک شخص عادی پس از سالها کار در حدود 50 سالگی بدست می آورد را یکجا به او می دهند و از تمام دغدغه های آتی و فشارهای مالی راحتش می کنند.
بعضی از آشنایان هم می گویند خودش باید برود و تلاش کند و تجربه کند و بدست آورد و توکل کردن و دعا را بیاموزد و ...
اینجانب در آستانه بازنشستگی هستم و برای بعد از آن نقشه هائی کشیده ام که فکرم را به تفسیر قران و کسب معارف و ... بدهم شاید به خودم برسم اما همسرم می گوید نمی شود که کار نکنی، در این روزگار سخت دو پسرت چه کنند ؟ اگر بخواهم امکانات زندگی آنها را فراهم کنم باید یک دوره دیگر هم پس از بازنشستگی دنبال کار باشم لطفا این مقوله را شرح بیشتری بفرمائید . ضمنا بنده از مباحث شیرین شما بیگانه نیستم و در چند سال اخیر سخنرانی شرح حدیث عنوان شما را با برنامه ریزی دنبال کرده ام . خدای متعال بر توفیقات شما بیفزاید .
هوالعلیم
آنچه که به عنوان تکلیف بر عهدۀ صاحب و مدیریّت خانواده است تلاش است نه بیشتر و همانطور که خداوند در سنین خاصّی انسان را موظّف به تلاش و کار می کند در سنین و اقتضائات دیگری او را از تلاش و کار مستمرّ نهی می نماید و باید به استراحت و کسب آرامش بپردازد.
بدن انسان همانند نفس او نیاز به رعایت در شرائط مختلف را دارد ممکن است یک نفر در سنین جوانی ده ساعت کار کند امّا در سنین بالاتر بیش از 3 ساعت برای او مضرّ باشد و این خستگی جسمی در خستگی روحی و نفس او نیز اثر سوء بگذارد. بنابراین باید در امور آنها بیش از توان و استعداد خویش دخالت ننمائید و به خدای بزرگ و توانا توکّل نمائید.