گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 32
تاریخ ثبت 1439/02/15
بهترین روش تفسیر قرآن

1. بهترين روش تفسير قرآن چيست ؟
2. آيا تفسير قرآن به قرآن حجت و معتبر است ؟
3. بر فرض حجيت تفسير قرآن به قرآن آيا حجيت آن فعلي است يا شأني ؟
هوالعلیم
تفسیر و تبیین یک متن به معنای واضح و آشکار نمودن مقصود گوینده آن متن از آن عبارت می باشد .بنابر این لازمه این مطلب اطلاع مخاطب از معانی و واژه های موجود در عبارت و نیز قرائن و شواهد تعیین کننده معنا در فضای ایراد کلام از ناحیه متکلم می باشد . رعایت این دو نکته مهم انسان را در رسیدن به مقصود متکلم یاری می دهد . بناء علیهذااز آنجا که هیچ فردی مانند حضرات معصومین علیهم السلام نسبت به معرفت این دو اصل موجود نمی باشد روایات و آثار باقیه از آنان در تفسیر آیات قرآن می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد و نیز در مواردی که از آنان مطلب نرسیده باشد و یا آن مطلب دارای عمق و حقائق ژرف گونه ای باشد باید از ابزار لازم برای وصول به این نتیجه بهره برده شود، امثال اطلاع کافی بر معانی لغات و تاریخ و ادبیات و خصوصاً فلسفه متعالیه و عرفان نظری و احاطه بر آثار و روایات وارده از حضرات معصومین علیهم السلام .
و حجیت بر این اساس فعلیه خواهد بود.