گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 320
تاریخ ثبت 1439/02/15
حفظ آبروی مومن

اهمیت حفظ آبروی مومن در کلام الهی تا چه اندازه ست ؟ آیات مرتبط را بیان بفرمایید . و آیا آیه شریفه"واللَه لایحب الجهربالسوء الا من ظلم..." ارتباط مفهومی برشدت رعایت آبرو و حیثیت مومنین و یا عامه مردم دارد ؟
هوالعلیم.
باید رعایت گردد.