گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 322
تاریخ ثبت 1439/02/15
حق پدر و مادر شوهر بر عروس

سلام آیا در مسایل شرعی حق پدر و مادر شوهر مانند حق پدر و مادر خود انسان هست؟
هوالعلیم
خیر