گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 324
تاریخ ثبت 1439/02/15
خویشاوندان بدخواه

سلام.
برای من و فرزندانم روشن است که هرگاه به دیدار اقوام می رویم و یا آنها ناخواسته با ما مواجه می شوند ، شر ، ضرر و زیانی دچار ما می شود. موفقیت من و فرزندانم موجب بغض و ناخشنودی آنها می شود . از این موضوع ناراحت هستیم ولی ... ، چاره چیست. آیا ترک آنها برای ما ترک صله رحم است؟
هوالعلیم
به مقدار ضرورت اکتفاء شود.