گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 325
تاریخ ثبت 1439/02/15
داشتن انگشتر و تسبیح متفاوت

باعرض سلام وادب واحترام و ارادت خدمت جناب اقای سیدمحمد محسن حسینی طهرانی
1 داشتن انگشتر و تسبیح های متفاوت البته نه به منظور مباهات و تزئین بلکه بخاطر داشتن فواید و آثار ملکوتی آنها (مثل عقیق، فیروزه، درنّجف، یاقوت و... ) ازنظرسلوکی آیا برای نفس مضرّ است و داشتن تعداد زیادی از آنها آیا جزء لذایذ نفس محسوب میشود؟ باتشکرفراوان
هوالعیم
اشکال ندارد.