گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 328
تاریخ ثبت 1439/02/15
رانندگی در شب

سلام عليكم، آيا در مسافرت، رانندگي در شب كراهت شديد دارد؟
هوالعلیم
خوب نیست.