گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 329
تاریخ ثبت 1439/02/15
راه از بین بردن حس حسادت

با سلام براي رام كردن نفس سركش بايد چه كار كرد؟ من هميشه دوست دارم، كينه اي از كسي به دل نداشته باشم و دلم با همه مهربان باشد، ولي متاسفانه خيلي حسود و كينه اي هستم بايد چه تمريني كنم كه رفع بشود؟ با تشكر.
هوالعلیم
باید مراقبه کنید تا کم کم برطرف شود.