گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 33
تاریخ ثبت 1439/02/15
روشهای تفسیری قرآن توسط اهل بیت علیهم السلام

روشهاى تفسيرى اهل‌بيت (عليهم‌السّلام) را ذكر فرماييد ؟
هوالعلیم
در مورد تفسیر قرآن توسط اهل بیت علیهم السلام دو نحو مشاهده می شود.
1 تفسیر آیه به خود آیه که امام علیه السلام طریق آنرا به ما می آموزند.
2 تفسیر آیه به معنائی که فقط از عهدۀ شخص امام علیه السلام بر می آید و فرد دیگری حق تصرّف در آن را ندارد.