گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 330
تاریخ ثبت 1439/02/15
راهکار جذب همسر به مسایل دینی و اعتقادی

سلام علیکم؛
اینجانب چند ماهی هست که ازدواج نموده ام، اما بعد از ازدواج متوجه شده ام که همسرم در بعضی از مباحث دینی از جمله عمل کامل به دستورات امامان علیهم السلام و اولیای دین و همچنین داشتن حجاب کامل اسلامی با اینجانب هم عقیده نمی باشند. از جنابعالی خواهشمندم که مرا راهنمایی بفرمایید.با تشکر
هوالعلیم
با حسن سلوک و رفتار محبت آمیز و لطف گونه ایشان را به این مسایل تشویق کنید.